Δημιουργούμε με τη καρδιά

χτίζουμε με το μυαλό

Πληροφορίες


Τον Ιανουάριο 1999 ξεκίνησε η ατομική επιχείρηση ΠΕΡΙΚΛΗΣ Κ. ΜΙΧΟΣΤΑΥΡΟΣ, να δραστηριοποιείται στην κατασκευή δημοσίων έργων. Μετά από οκτάχρονη σταδιοδρομία στα δημόσια και στα ιδιωτικά έργα, επεκτάθηκε σε ομόρρυθμη τεχνική εταιρεία. Τον Ιανουάριο 2007 συστάθηκε η εταιρεία Π. ΜΙΧΟΣΤΑΥΡΟΣ & Σία Ο.Ε. που ασχολείται μέχρι σήμερα με την κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων.