Π.ΜΙΧΟΣΤΑΥΡΟΣ & Σία Ο.Ε.

Η εταιρεία κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών έργων, με έδρα την περιοχή της Ναυπάκτου, διαθέτει Πτυχίο ΜΕΕΠ 1ης τάξης με αριθμό ΜΕΕΠ 22400. Στελεχωμένη με έμπειρο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό και έχοντας στη διάθεσή της αξιοσήμαντο ιδιόκτητο μηχανικό εξοπλισμό, δραστηριοποιείται στην κατασκευή τεχνικών έργων κάθε τύπου.

Τον Ιανουάριο 1999 ξεκίνησε η ατομική επιχείρηση ΠΕΡΙΚΛΗΣ Κ. ΜΙΧΟΣΤΑΥΡΟΣ, να δραστηριοποιείται στην κατασκευή δημοσίων έργων. Μετά από οκτάχρονη σταδιοδρομία στα δημόσια και στα ιδιωτικά έργα, επεκτάθηκε σε ομόρρυθμη τεχνική εταιρεία.

Τον Ιανουάριο 2007 συστάθηκε η εταιρεία Π. ΜΙΧΟΣΤΑΥΡΟΣ & Σία Ο.Ε. που ασχολείται μέχρι σήμερα με την κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων.