Υπηρεσίες

που παρέχουμε


Μεταλλικά κτίρια


Πλήρες κατασκευή βιομηχανικών κτηρίων με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και υλικών


Φωτοβολταικά


  • Άδειες, μελέτες, σχέδια και κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων.

  • Διεκπεραίωση των προτάσεων κατασκευής


Δημόσια Έργα


  • Κατασκευή δρόμων, πλατειών, τεχνικών έργων.

  • Τοποθέτηση σωλήνων υδρεύσεων και αποχετεύσεων.

  • Κατασκευή, μόνωση δεξαμενών.

  • Περιφράξεις δημοσίων χώρων.

  • Κατασκευή κτηριακών συγκροτημάτων


Αδειες κτηρίων


  • Άδειες οικοδομών και πάσης φύσεως κατασκευής

  • Τοπογραφικά οικοπέδων και γηπέδων.